NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN CÙNG ĐẠI LÝ
  Luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác cũng như sẵn sàng chia xẻ cơ hội , lợi ích kinh doanh với Đại lý.

  Luôn quan tâm đến Đại lý cũng như luôn có những điều chỉnh hợp lý nâng cao hiệu quả hợp tác quan hệ kinh doanh 2 bên

  Luôn hỗ trợ kịp thời cũng như luôn cam kết hỗ trợ chia xẻ tối đa với Đại lý trước những biến động của thị trường và cạnh tranh.
    

  
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ:

Hỗ trợ về quảng bá giới thiệu sản phẩm:

  Đại lý được hỗ trợ danh mục catalogue, tờ rơi, banner, … theo các chương trình theo hệ thống của công ty . Thông tin về Quý Đại lý sẽ được quảng cáo cùng nhà phân phối trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web của giày thượng đình.

  Đại lý được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng trên các sản phẩm theo chiến lược của giày thượng đình.

  Đại lý được cấp giấy chứng nhận là Đại lý chính thức của công ty.

  Đại lý được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin về hàng hoá, sản phẩm, chính sách của sản phẩm.

  Hai bên cùng nhau phối hợp để xúc tiến, quảng bá và bán các sản phẩm thông qua các hình thức như đăng thông tin sản phẩm mới, sản phẩm có Khuyến mại, sản phẩm nổi bật, đăng logo thương hiệu của sản phẩm, nhà sản xuất.

  Cần trao đổi cụ thể xin vui lòng liên hệ

Lên đầu trang